Technische verhalen bij bezoek Samsom aan Landes in Emmen.