Door Jan Hulsegge op 25 februari 2016

Themabijeenkomst over koopkrachtontwikkeling

De afdeling Emmen van de Partij van de Arbeid organiseert samen met de afdelingen in Coevorden en Borer-Odoorn op maandag 7 maart een themabijeenkomst over de koopkrachtontwikkeling van vooral minima, uitkeringsgerechtigden/langdurig werklozen en ouderen met alleen AOW of klein aanvullend pensioen. Vooral gestegen kosten, maatregelen van de overheid, zorgkosten zoals het eigen risico en eventuele mijden van zorg komen aan bod. Diverse sprekers waaronder Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de PvdA en een huisarts zullen een inleiding verzorgen en daarna zal er een discussie met de zaal plaats vinden. Iedereen is van harte welkom, leden zowel als niet leden. Aanvang 19:30 uur (inloop vanaf 19:00) in de PRO praktijkschool Emmen aan de Ullevi 22 in Emmen (vlak bij stadion FC Emmen) op sportpark Meerdijk.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge