Door De redactie op 10 oktober 2016

Toegankelijkheid moet de norm worden

De gemeenteraadsfracties van Partij van de Arbeid en Christen Unie willen dat in Emmen toegankelijkheid voor mensen met een beperking de norm wordt en niet de uitzondering. In vervolg op de motie die afgelopen maart is aangenomen wordt in de week van de Toegankelijkheid opnieuw aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Beide fracties hebben filmopnamen gemaakt van moeilijk bereikbare plaatsen voor mensen met een beperking. Zij zullen tijdens de commissievergadering van 10 oktober opnieuw vragen om op zo kort mogelijke termijn makkelijk te verhelpen obstakels te verwijderen. Henk Huttinga (CU): “Voorafgaand aan de vergadering van 10 oktober zullen we filmopnamen laten zien van obstakels rond het gemeentehuis. Mensen met een beperking zouden toch in elk geval zonder problemen het gemeentehuis moeten kunnen bereiken”.

“Soms kun je met een kleine aanpassing al veel bereiken. Grotere aanpassingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd op het moment dat een gebouw wordt gerenoveerd. Het hoeft immers morgen ook niet klaar” aldus Trijntje Hummel (PvdA). “Van belang is dat toegankelijkheid wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plannen. Beide fracties zijn van mening dat ook mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving.”

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie