Door Trijntje Hummel op 26 februari 2016

Toegankelijkheid moet de norm worden

EMMEN – De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Emmen wil dat in Emmen toegankelijkheid voor mensen met een beperking de norm wordt en niet de uitzondering. Dat is de strekking van een motie die de fractie donderdag tijdens de raadsvergadering ingediend heeft. De PvdA verzoekt het college  een Emmense Agenda Toegankelijkheid op te stellen.

“Mensen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven letterlijk en figuurlijk nog vaak obstakels “ licht raadslid Trijntje Hummel toe. “Daarbij kan gedacht worden aan het al dan niet aanwezig zijn van aangepaste toiletten, het aanwezig zijn van drempels, gebruik maken van het openbaar vervoer of het kunnen raadplegen van een website. Voor veel mensen geen probleem maar niet als je in een rolstoel zit of blind bent.”

In januari jl. is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het ratificeren van het VN-verdrag voor mensen met een beperking en het wettelijk vastleggen van Algemene Toegankelijkheid. Deze wet verplicht gemeenten lokaal ervoor te zorgen dat openbare ruimten en het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is.

Met het indienen van de motie wil de PvdA het college aansporen zo snel mogelijk met de doelgroep en hun organisaties in overleg te gaan om de toegankelijkheidsknelpunten te inventariseren en vervolgens te komen tot een stappenplan om deze op te lossen.

“Soms kun je met een kleine aanpassing al veel bereiken. Grotere aanpassingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd op het moment dat een gebouw wordt gerenoveerd. Het hoeft immers morgen ook niet klaar” aldus Hummel. “Van belang is dat toegankelijkheid wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plannen. De PvdA is van mening dat ook mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving.”

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel

Trijntje Hummel, 49 jaar, getrouwd en woonachtig in Het Schip in Klazienaveen. Vanaf 2011 was ik Statenlid in Drenthe namens de PvdA. Daar heb ik me bezig gehouden met het thema regionale economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De reden dat ik de overstap maak naar de gemeenteraad ligt vooral in het feit dat het sociale domein

Meer over Trijntje Hummel