Door Jan Hulsegge op 3 maart 2014

Tweede Kamerlid PvdA Henk Nijboer bezoekt Teijin in Emmen

EMMEN – Vrijdag 7 maart komt Tweede Kamerlid namens de PvdA Henk Nijboer in Emmen. Hij gaat o.a. op bedrijfsbezoek bij Teijin Aramid BV.

Het bezoek zal in het teken staan van informatie- en kennisuitwisseling in het kader van de rol van Teijin Aramid BV m.b.t. de werkgelegenheid, opleidingen en de actieagenda Topteam Chemie (COCI, Centre of Open Chemical Innovation). Met vestigingen van dit bedrijf in Emmen en Delfzijl is een goede samenwerking met overheden, kennisinstellingen en MKB van belang voor verdere ontwikkelingen van het bedrijf.

Daarna is er een informatie-uitwisseling door leden van het college van de gemeente Emmen over de ontwikkelingen van Centrumvernieuwing Emmen, de aanleg van de tunnel en het theater, het Atalantaproject en het nieuwe Dierenpark Emmen (investering circa 500 miljoen euro). Hierbij zullen ook directieleden van het Dierenpark aanwezig zijn.

Na een versterking van de innerlijke mens en canvassen in Nieuw-Weerdinge, wordt de avond in Café Groothuis onder leiding van Peter Zwiers afgesloten met een bijeenkomst en debat met Jong PvdA Drenthe.

 

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge