Door Anita Louwes-Linnemann op 6 april 2016

Verordening cliëntenparticipatie

De cliëntenparticipatie heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. In de raadsvergadering van maart hebben we een nieuwe verordening cliëntenparticipatie vastgesteld. De fractie van de Partij van de Arbeid is groot voorstander van de samenhang in het sociaal domein.

Inmiddels hebben de jeugdwet en de WMO elkaar gevonden, maar het is nog wel wat pril. Reden voor de Partij van de Arbeid om het initiatief te nemen om een amendement in te dienen met andere partijen om die samenhang te versterken door de collegeleden die verantwoordelijk zijn voor de WMO en de Jeugdwet in gezamenlijkheid met de WMO raad te laten vergaderen.

Dit amendement is onderdeel geworden van de verordening. Op termijn wil de fractie naar een samenhang voor het hele veld van het sociaal domein. De fractie heeft de wethouder gevraagd om de jeugd ook een plaats te geven binnen de cliëntenparticipatie. Het gaat tenslotte om de jeugd. Tip van de PvdA om de jongerenraad een rol te geven in de nieuwe cliëntenparticipatie. De wethouder gaat hiermee aan de slag.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann