Door Marja Meulenbelt -Schepers op 17 januari 2014

Verordening Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2014 is de toegestane leeftijd voor alcoholgebruik verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Eveneens moesten gemeentes per 1 januari 2014 een verordening Drank- en Horecawet hebben vastgesteld.

Ter voorbereiding op de behandeling van het stuk in de raad heeft een werkgroep van de PvdA een expertmeeting gehouden op 23 mei 2013, waarbij vertegenwoordigers van de Emmense horeca, jongeren, sportverenigingen en supermarkt waren uitgenodigd en ook horecapolitie, GGD, GGZ, VNN. Kortom, iedereen die op enige wijze gevolgen van veranderend beleid zou ervaren.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst is de wens geuit voor meer voorlichting aan ouders en jongeren, over de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd.

Tevens is aangegeven dat bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd en preventie beter zouden werken dan handhaving, omdat handhaven in een grote plattelandsgemeente als Emmen ontzettend moeilijk is.

Uit een gesprek met de politie bleek dat indrinken en alcoholgebruik in zuipketen niet bevorderlijk zijn voor een prettig uitgaansklimaat.

Er bleek behoefte te zijn aan een vervolgbijeenkomst. Die werd gehouden op 4 oktober 2013, met een aantal jongeren, jongerenwerkers en politici. De PvdA wilde graag weten welke voorwaarden nodig zijn, om in Emmen een goed uitgaansklimaat te hebben en te houden. Opnieuw bleek de behoefte aan voorlichting over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd en preventie groot. Dit hebben we meegenomen in het verkiezingsprogramma voor 2014.

De verordening DHW kon in de raad op de instemming van alle fracties rekenen, mede door de wijze waarop deze tot stand is gekomen; de zorgvuldige wijze van overleg met alle betrokken partijen. De burgemeester zegde toe in juni te komen met een voorstel over handhaving en preventie.

Marja Meulenbelt -Schepers

Marja Meulenbelt -Schepers

Mijn naam is Marja Meulenbelt- Schepers. Ik ben 48 jaar, getrouwd, zoon en dochter. Na jaren in de zorg te hebben gewerkt sta ik alweer een aantal jaren voor de klas. In het volwassenenonderwijs als docent medische vakken. In het voortgezet onderwijs als docent Engels. Mijn politieke aandachtspunten zijn; (gezondheids) zorg, jeugd en onderwijs. Kortom alles wat met

Meer over Marja Meulenbelt -Schepers