Door Anita Louwes-Linnemann op 27 mei 2014

Vinger aan de pols: AWBZ

De fractie van de PvdA heeft in de raadsvergadering van 27 mei 2014 vragen gesteld over de informatie van de gemeente naar de organisatie die nu nog begeleiding vanuit de AWBZ leveren. Met ingang van 1 januari 2015 gaat de begeleiding van de AWBZ over naar de WMO. De fractie van de PvdA heeft vernomen dat organisaties die nu het product begeleiding bieden hebben aangekondigd te gaan reorganiseren. Vandaag nog uitgebreid in het nieuws van RTV Drenthe; De reorganisatie bij de Noorderbrug. Reden hiervoor is de onduidelijkheid over de situatie na 1 januari 2015. Een gevolg van deze onduidelijkheid is dat organisaties de eigen informatie vertalen en wegzetten. Een situatie die er wellicht voor zorgt dat er onwenselijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld het niet meer bieden van begeleiding.

De fractie van de Partij van de Arbeid wilde van het college weten op welke manier organisaties betrokken zijn en geïnformeerd worden over de veranderingen na 1 januari 2015.
Welke afstemming heeft inmiddels plaatsgevonden? Wij wilden van de wethouder het tijdspad geschetst krijgen in de communicatie en de informatie die naar de organisaties is gegaan. De wethouder heeft aangegeven dat de organisaties zijn meegenomen in het traject tot aanbesteding. In juni vindt besluitvorming van het nieuwe WMO beleidsmaker plaats in de raad. Daarna tot eind augustus de aanbesteding zodat vanaf 1 januari 2015 er een nieuwe situatie van kracht is. De wethouder heeft aangegeven dat 2015 volledig benut zal worden als overgangsjaar. De PvdA is tevreden met de antwoorden van de wethouder. Wij zullen de komende maanden het proces nauwgezet blijven volgen.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

‘Meedoen in de maatschappij’ Wie ben je? ‘Ik ben geboren en getogen Zwartemeerster. Ik ben getrouwd en ben trotse moeder van twee kinderen. Ik werk bij een stichting die zich bezig houdt met inkomensbeheer.’ Wordt opgetogen van: ‘Dat er steeds meer initiatieven ontstaan waardoor mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Een voorbeeld is dat

Meer over Anita Louwes-Linnemann