Door Raymond Wanders op 28 mei 2016

Voorschoolse educatie asielkinderen

De laatste twee maanden hebben we in de commissie samenleving uitgebreid gesproken over de voorscholen en het ontwikkelrecht voor iedere peuter. Hieruit mag blijken welk belang de raad hecht aan dit onderwerp. En nu is ons duidelijk geworden dat juist bij een hele kwetsbare groep kinderen het zicht op voorschoolse educatie geheel ontbreekt, te weten bij de asielkinderen op de Hesselanden en in de noodopvang.

Vanuit de leerplicht is geregeld dat kinderen 72 uur na aankomst in Nederland onderwijs aangeboden moeten krijgen. In Emmen hopen we hier ook voorschoolse educatie breed aan toe te voegen. Vanuit het belang dat we hier in onze gemeente hechten aan voorschoolse educatie past het dan in onze ogen niet dat AZC Hessenlanden niet op het lijstje van mogelijke voorscholen staat. Dit onder meer omdat het geen zelfstandige school is.

We zijn ervan overtuigd dat een voorschool veel bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen in het AZC. Juist ter voorkoming van taalachterstanden en een goede start op school. Ook als ze, soms veel, later teruggaan naar het land van herkomst. Ook dan leggen we met educatie hier een basis. We zijn ons bewust dat het AZC inmiddels veel gezinnen kent die het land moeten verlaten. Echter gezien het feit dat sommigen jarenlang verblijven op het centrum, mogen we de kinderen niet de dupe laten worden van lange procedures.

Zo ook niet de kinderen in de noodopvang. Hoewel slechts voor beperkte tijd in Emmen, is het naar de overtuiging van de Partij van de Arbeid ‘money well spent’ als we hier in Emmen de kinderen die hier tijdelijk moeten verblijven op een wijze kunnen opvangen die recht doet aan wat we in onze gemeente wensen voor onze peuters. De kinderen verkeren vaak in uitermate lastige omstandigheden of hebben dat gedaan. Laten wij ze gewoon het recht geven kind te zijn.

 

Raymond Wanders

Raymond Wanders

Leeftijd: 51 Woonplaats/wijk: Emmermeer Wat wil je de kiezer over jezelf vertellen? Ik ben geboren en bijna volledig getogen in de gemeente Emmen. Mijn wieg stond in Klazienaveen en het steeds groter wordende bed heeft in diverse dorpen en wijken van de gemeente gestaan. Ik heb eigenlijk nog nooit zo lang op dezelfde plek gewoond

Meer over Raymond Wanders