Door De redactie op 16 december 2013

Werkbezoeken Tanja Jadnanansing

Op vrijdag zes december 2013 vond een tweetal werkbezoeken van de PvdA samen met PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing plaats. De dag, in het teken van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, was georganiseerd door gemeenteraadslid Jan Hulsegge, namens de werkgroep Onderwijs.

Enkele fractieleden, Tanja Jadnanansing en enkele genodigden begonnen de dag met een rondleiding in de Praktijkschool Emmen. Directeur Bert Vastenburg liet zien hoe het onderwijs op zijn school georganiseerd is en welke activiteiten de leerlingen kunnen ondernemen. De Praktijkschool is een school voor voortgezet onderwijs voor leerlingen met leerproblemen. De school tracht de leerlingen te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het openen van een winkel in de school (en mogelijk later in het centrum van Emmen) waarin leerlingen de door hen gemaakte spullen kunnen verkopen. De school zoekt voortdurend contact met het bedrijfsleven om de leerlingen te begeleiden naar een baan. Tanja Jadnanansing sprak met de leerlingen.

Het volgende onderdeel van het programma was een werkbezoek aan het bedrijf Harwig Emmen BV. Het bedrijf werkt met stagiaires van verschillende onderwijsniveaus en hecht waarde aan interne doorstroming van werknemers. Samen met een uitzendbureau is Harwig aandeelhouder van TSH vakopleidingen. Dat bedrijf verzorgt praktische scholing voor jong en oud en maakt mensen gereed voor een baan bij Harwig of ander bedrijf. De PvdA heeft zowel een kijkje genomen in het kantoor van Harwig als in de werkplaats van TSH vakopleidingen.

Het tweede werkbezoek was een bezoek aan het bedrijf Drentea. Na een welkomstwoord en een discussie volgde er een rondleiding door de fabriek. Het bedrijf biedt leerlingen van de praktijkschool de mogelijkheid om een klein deel van het productieproces te verzorgen. De leerlingen, die dag aan het werk in de fabriek, lieten aan de aanwezigen, hun werkzaamheden zien.

Tijdens de werkbezoeken werden veel vragen gesteld, door zowel het Tweede Kamerlid als de PvdA’ers uit Emmen. Tim Smit was vooral benieuwd naar hetgeen de bedrijven doen om in contact te komen met het onderwijs. Er werd gediscussieerd over de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De dag werd afgesloten met een debat in de Praktijkschool Emmen. Er waren mensen uit het onderwijs, overheid, politiek en bedrijfsleven aanwezig. Leerlingen van de school brachten een lied ten gehore, waarna het Actieplan Jeugdwerkloosheid Drenthe gepresenteerd werd door directeur Bert Vastenburg. Vervolgens was het tijd om samen naar oplossingen te zoeken. De PvdA liet duidelijk zijn stem horen. Gezienes Evenhuis vroeg in hoeverre de punten van het Actieplan ook in daadwerkelijke concrete actiepunten omgezet worden. Tim Smit was benieuwd naar de wegen die onderwijs en bedrijfsleven bewandelen om met elkaar in contact te komen. Hij stelde dat er pas echt resultaten geboekt kunnen worden, als verschillende actoren samen zaken bespreken en actiepunten formuleren. Hij vroeg zich af op de verschillende actoren elkaar momenteel kunnen vinden; is er behoefte aan een platform of overlegorgaan? Verder merkte Tim Smit op dat de bedrijven moeite hebben met het begeleiden van jongeren. Hij lokte een discussie uit over de vraag wie verantwoordelijk voor die begeleiding is en hoe de begeleiding vorm gegeven moet worden. Albert Huizing gaf aan dat de PvdA Statenfractie veel werk verricht, maar dat bestemmingsplannen soms obstakels vormen.

Zowel voor het onderwerp contact tussen onderwijs en bedrijfsleven als voor het onderwerp jongeren (zonder startkwalificatie) aan het werk helpen, werden de lopende zaken besproken, de haperingen geïnventariseerd, de successen benoemd en tips voor Den Haag geformuleerd. Een van de ideeën was het ter plekke genoemde Emmense model, waarbij leerlingen niet in een CAO worden ingedeeld, maar eerst een opleiding van drie jaar volgen. Er zou weer een BGL traject van drie jaar gecreëerd moeten worden waarbij het bedrijfsleven van tevoren een vijfjarig contract aanbiedt. Dat was slechts een van de vele ideeën.

We kunnen allen terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarin naar oplossingen is gezocht. De PvdA heeft laten zien dat een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijk thema is. De aanwezigen waren blij met de inspanningen van de Emmer PvdA. Wordt vervolgd.

 

Artikel geschreven door kandidaat-raadslid Tim Smit

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie