Door Anita Louwes-Linnemann op 6 april 2016

Wet Taaleis

Het beheersen van de taal en deze kunnen lezen, schrijven en begrijpen vergroten iemands kansen in het leven. De aanpak van laaggeletterdheid is dan ook een verantwoordelijkheid die de fractie van de PvdA voelt en wil aanpakken.

De invoering van de Wet Taaleis heeft tot doel ervoor te zorgen dat iedere uitkeringsgerechtigde de Nederlandse taal op tenminste niveau 1F beheerst. De taaleis gaat voor iedere uitkeringsgerechtigde gelden. Volgens de Wet Taaleis moet worden voldaan aan de criteria of 8 jaar basisonderwijs of een met succes afgeronde inburgeringcursus of vergelijkbaar. Kan dit niet worden aangetoond, dan wordt een taaltoets afgenomen. Deze taaleis is voor alle uitkeringsgerechtigden. Als een uitkeringgerechtigde zich niet inspant om de taaltoets te halen kan hij/zij gekort worden op de uitkering. De fractie van de PvdA heeft de wethouder verzocht rekening te houden met de kwaliteiten en mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden bij de toepassing van de wet taaleis. Wij vinden dat het om maatwerk moet gaan.

De fractie van de PvdA is van mening dat het vraagstuk rondom laaggeletterdheid en de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kan worden opgelost door de wet Taaleis. Een beter instrument om de laaggeletterdheid aan te pakken is het arbeidsmarktbeleid. Er zijn andere manieren om mensen te bewegen zich beter te scholen.

Anita Louwes-Linnemann

Anita Louwes-Linnemann

Leeftijd: 46 Woonplaats/wijk: Zwartemeer Wat wil je de kiezer over jezelf vertellen? Ik ben Anita Louwes en woon in het mooie Zwartemeer. Ik woon daar in een soort kangoeroehuis, samen met mijn man en onze zoon en dochter, maar ook mijn ouders en mijn broer wonen onder mijn dak. Op deze manier kunnen we allemaal

Meer over Anita Louwes-Linnemann