Speerpunten 2018-2022

Werk

We blijven natuurlijk strijden voor meer (passende) werkgelegenheid. In 2022 zijn er 2.500 banen bij en is het aantal mensen met een uitkering met 2.000 afgenomen.

Armoedebestrijding

We vinden dat elk kind moet kunnen meedoen! Met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen en goede kleding. In 2022 is het aantal huishoudens dat van een laag inkomen moet rondkomen met 1.300 afgenomen.

Zorg

We willen dat zorg altijd dichtbij en herkenbaar is.
Dat betekent onder meer een ziekenhuis met goede specialisten, voldoende huisartsen in de buurt en geen wachtlijsten in de jeugdzorg.

Wonen

We vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare (sociale) huurwoningen zijn. Woonlasten moeten omlaag door energiezuinige maatregelen. Nieuw te bouwen woningen hebben geen gasaansluiting meer.

Onderwijs

Een basisschool dichtbij huis, goed voortgezet onderwijs voor iedereen en uitstekende mbo- en hbo- opleidingen in de gemeente voor een goede baan in de toekomst.

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen. Daarom bestrijden we (woon)overlast, (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. Voor ons allemaal geldt: respect naar een ander staat voorop.

Sport

Iedereen in Emmen moet kunnen sporten. Dat betekent dat sportvoorzieningen dichtbij en betaalbaar zijn.

Verkeer en vervoer

Goede ontsluiting van Emmen is belangrijk. We pleiten voor een verdubbeling van de weg Emmen- Klazienaveen, een verdubbeling van de N34 en de Frieslandroute. En een spoorverbinding met Hoogeveen en Groningen

Dorpen en wijken

Samen met u zorgen we voor dorpen en wijken met een uitnodigend centrum, goed onderhouden wegen en etspaden en een nette buurt. Wij ondersteunen ideeën van bewoners zelf over hoe hun buurt eruit kan zien en wat er in hun buurt kan.