Voorzitter

Jan Hulsegge

Politieke verbindingen

Was raadslid van 2006 – 2014.

Borgerbrink 50
7812 NS Emmen

Contactpersoon voor de overlegpartners;

 • Emmer-Compascuum
 • Emmer-Erfscheidenveen
 • Foxel/Scholtenskanaal
 • Roswinkel

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe
 • Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme
 • Bestuurslid Stichting Drents monument
 • Bestuurslid Living Industry Emmen
 • Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen
 • Bestuurslid Vereniging CGSPW
 • Lid ledenraad Rabobank gemeente
 • Lid Rekenkamercommissie gemeente Emmen