Door Paul van der Sluis op 24 mei 2014

Agenda extra ledenvergadering (ALV)

Agenda extra ledenvergadering (ALV) van maandag 26 mei 2014 aanvang 20:00 uur (inloop 19:30 uur) in Cultureel centrum De Marke, de grote zaal, in Angelslo achter het winkelcentrum. Onder andere bereikbaar met openbaar vervoer via stadsdienst lijn 2 Angelslo.

1. Opening.
2. Mededelingen van het afdelingsbestuur.
3. Presentatie van het onderhandelingsakkoord door fractievoorzitter Raymond Wanders
     a. Toelichting over de (in)formatie en de procedure: hoe het zo gekomen is.
     b. Wat er bereikt is.
     c. Wat de portefeuilleverdeling is.
     d. Toelichting over onze wethouder en de portefeuille.
4. 1 termijn voor de zaal voor uitsluitend vragen over verduidelijking van de presentatie, in deze termijn nog niet inhoudelijk reageren!
5. Besluit over instemming met het resultaat door de leden.
     a. Fractievoorzitter Raymond Wanders gaat het besluit over het instemmen van de fractie toelichten.
     b. Afdelingsvoorzitter Jaap Gernaat gaat het besluit over het instemmen door het bestuur met het onderhandelingsakkoord toelichten.
6. Eerste termijn voor de zaal, inhoudelijk.
7. Tweede termijn reactie van de zaal.
8. Stemming door de leden in de ALV.
9. Afsluiting van het onderdeel.
10. Sluiting.

Paul van der Sluis

Paul van der Sluis

Ik ben Paul van der Sluis (1962, Zweden) en ben momenteel secretaris en plaatsvervangend congresafgevaardigde van de afdeling Emmen PvdA. Verder ben ik universitair jurist (mr.) en HBO bestuurskundige. In mijn studies en stages lag de nadruk op ruimtelijke ordening en milieurecht, naast het openbaar bestuur, staats- en bestuursrecht. Tevens heb ik ervaring als kwaliteitsmanager

Meer over Paul van der Sluis