Door Obserfantje op 3 november 2015

Column: Europa bloedt langzaam dood……

In 2015 zal de gemiddelde leeftijd in Europa boven de 50 jaar liggen. In bijvoorbeeld Italië is er één werker op iedere twee gepensioneerden. In Frankrijk zal de helft van álle inkomsten uit pensioen bestaan. Oorzaak: de kinderen die niet werden geboren (o.a. als gevolg van de anti-conceptie) hebben ook geen kinderen gekregen! En: de sterkere positie van de vrouw op de arbeidsmarkt stelde de komst van kinderen uit én het aantal werd lager.

De demografische prognoses van de USA zijn een stuk beter, trouwens ook die van Japan en China. De gemiddelde leeftijd in 2050 zal hier zo’n 35 jaar zijn! China heeft niet voor niets het een-kind-beleid recent losgelaten.

Wat de USA betreft heeft dat alles te maken met migratie: waar Europa immigranten weert en migratie voornamelijk als een probleem ziet, plukt Amerika er de vruchten van. Haar geschiedenis (de melting-pot van afkomst en culturen) is daar natuurlijk debet aan. De USA laat jaarlijks nog altijd een miljoen migranten toe, en ondanks de nodige problemen zorgen die voor dynamiek en vitaliteit. Het State Department spreekt over: “immigranten als levende verbindingen met hun thuislanden”, lijnen die over de hele wereld zorgen voor een wederkerige stroom van mensen, producten en ideeën. Een dergelijke mondiale verbondenheid is in de hedendaagse wereld de sleutel voor succes. Zeker: het klinkt ver weg en is moeilijk voorstelbaar, zeker als je zelf in de situatie verkeert al jaren op zoek te zijn naar een nieuwe baan, schulden hebt en kinderen die het op school moeilijk redden. Maar toch is het zo: iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

En Europa wordt het Europa van de angst en bloedt ondertussen langzaamaan dood.

Obserfantje