Door Jan Hulsegge op 26 oktober 2013

Extra informatieve (informele) Algemene Ledenvergadering

In samenwerking met het bestuur is er een extra informatieve (informele) Algemene Ledenvergadering over het aanvalsplan bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid/volkshuisvesting en wonen georganiseerd.

Wijkcentrum De Marke Angelslo aanvang 19.30 uur 28 OKTOBER 2013 Inloop, ontvangst 19.00 -19.30 uur :

19.30 uur : Jaap Gernaat, Bestuursvoorzitter
Welkomstwoord

19.40 uur : Ton Sleeking, Wethouder Wonen& Ruimte
Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid.

20.00 uur : Duco Hoogland, Tweede Kamer-lid PvdA Openbaar Vervoer
(Tevens kenner van volkshuisvesting en wonen)
Actualiteit uit Haagse – Volkshuisvesting en Werkgelegenheid

20.30-20.45uur: Pauze,

20.45 -21.30 uur : Duco Hoogland in debat met aanwezigen

21.30 uur : afsluiting bijeenkomst, netwerk

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge