Door Henk Jeurink op 12 oktober 2016

In memoriam Herman Vos, voormalig raadslid en afdelingsvoorzitter Emmen

‘Poland is niet meer’

(Herman Vos in memoriam)

Zijn wieg stond in Noordbarge. Daar is hij zijn hele leven trots op geweest. Dat zijn geboorteplaats prominent in zijn overlijdensadvertentie werd genoemd, past helemaal bij Herman Vos. Noordbarge is door de Polen bevrijd in het jaar dat Herman 11 jaar werd. Op enig moment waren Herman en zijn Pools “jackie” onafscheidelijk en zijn Geuzennaam ‘Poland’ was gauw gemaakt.

Herman was wat je tegenwoordig noemt een mensenmens. Hij keek met dankbaarheid terug op zijn leven. Hij bedankte ons ook allemaal voor de bijdrage, die we daar aan hebben geleverd.

Maar liefst twintig jaren tussen 1978-1998 was Herman raadslid voor de Partij van de Arbeid in Emmen. De vakbond had hem naar voren geschoven. Met zo’n staat van dienst wordt je vanzelf nestor van de raad. Die rol heeft Herman met verve en vooral met humor vervuld.

In een interview in 2011 in de ‘Rooie Draod’ typeerde Herman zich als een lollige en geëngageerde politicus. Voor grote toespraken moest je niet bij Herman zijn. Hij was meer de man van het politieke handwerk. Hij wist als geen ander hoe de politiek bij gewone mensen leefde. Aan die vaardigheid heeft de partij veel te danken. Herman heeft de partij in allerlei geledingen gediend. Na 20 jaar raadswerk, was hij nog verscheidene jaren afdelingsvoorzitter. Maar ook heeft hij altijd de partijkrant in Emmermeer bezorgd.

Herman werkte bij de ENKA en zat er jaren in de Ondernemingsraad. Hij was vooral sociaal actief en de mensen wisten hem te vinden en te waarderen. Op den duur deed hij nog uitsluitend bedrijfs-maatschappelijk werk bij de ENKA. Maar Herman was namens de Industriebond FNV ook meer dan 25 jaar lid van de Kamer van Koophandel in Meppel.

De laatste jaren liet zijn gezondheid het afweten. Zij postduiven waren al voorgoed uitgevlogen. Herman was klaar met zijn leven. Voor ons blijft Herman Vos in herinnering als een socialist die er toe deed.

Henk Jeurink

Henk Jeurink

Laan van het Kwekebos 229 7823 KE  Emmen

Meer over Henk Jeurink