Door Jan Hulsegge op 26 april 2014

Kandidaat Europees Parlement Agnes Jongerius op werkbezoek in Emmen

Agnes Jongerius, nummer twee op de kandidatenlijst namens de PvdA voor het Europees Parlement, brengt op dinsdag 29 april een werkbezoek aan Emmen. Samen met enkele Emmense PvdA’ers gaat ze daar in gesprek met medewerkers van de Studieboekencentrale en Morssinkhof Rymoplast.
Reden om een bezoek te brengen aan de Studieboekencentrale is dat het bedrijf erg maatschappelijk betrokken is. Zo zet het bedrijf zich sterk in om jeugdwerkloosheid in Emmen aan te pakken. Onder andere door te zorgen dat er genoeg stage- en leer-werkplaatsen zijn in de Studieboekencentrale. Hierdoor doen jongeren de nodige ervaring op, zodat ze beter beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt.

Morssinkhof Rymoplast is met een productie van meer dan 150.000 ton maalgoed regranulaat en compounds, een van Europa’s grootste producenten van hoogwaardige herwonnen grondstof. De bedrijven van Morssinkhof werken op een economisch verantwoorde wijze en minimaliseren en de uitstoot van CO2 te beperken.

Agnes Jongerius is oud-voorzitter van de FNV en staat nu op nummer twee op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement namens de PvdA. Op woensdag 22 mei zijn de Europese verkiezingen.
De PvdA wil in het Europarlement werken aan een Europa waar mensen centraal staan. Jongerius: “Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in Europa nodig.”

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge