PvdA bij het jongerendebat

Door De redactie op 20 november 2017

Maandag 9 oktober. De stoelen in de raadzaal in Emmen worden langzaam bezet door 40 á 50 jongeren van verschillende scholen. Ze variëren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Zij gaan in gesprek met 4 raadsleden over verschillende onderwerpen.

’s Ochtends zijn de jongeren in 2 fracties verdeeld en heeft iedere fractie een onderwerp gekregen om uit te werken. Fractie A heeft als onderwerp het Alcohol gebruik onder jongeren te verminderen. Fractie B moet een oplossing bedenken hoe jongeren meer te betrekken bij de politiek.

’s Middags vindt na presentatie van de voorstellen door de jongeren, het debat plaats onder leiding van burgemeester Oosterhout. De 4 raadsleden zijn; Bernadette van der Woude (GL), Theo Gerth (CDA), Karel Eggen (D66) en ik (Trijntje Hummel) namens de PvdA.

Om het alcohol gebruik onder jongeren te verminderen willen de jongeren meer aan voorlichting doen. Dit willen ze bereiken door een Festival voor en door jongeren te organiseren waar jongeren middels simulatie kunnen ervaren welk effect bovenmatig alcohol gebruik heeft. Bij dit evenement hebben ook de scholen en de horecaondernemers een rol, vinden de jongeren.

Om de interesse van jongeren voor politiek te vergroten denken de jongeren dat in gesprek gaan met politici over onderwerpen die hen aangaan, de betrokkenheid kan vergroten. Een manier om dit te bewerkstelligen zou kunnen zijn om als raad een bezoek te brengen aan scholen. Een andere idee dat geopperd wordt is dat een raadslid een gastcollege komt geven.

Na de presentaties door de fracties stellen de aanwezige raadsleden de jongeren kritische vragen over de uitvoerbaarheid van de voorstellen, mogelijke beperkingen en eventuele aanvullingen en tips voor de uitvoering van de verschillende plannen. Het wordt een levendig debat waarbij over en weer de verschillende argumenten worden verdedigd en eventueel aangescherpt. Het is mooi om te zien hoe serieus en doordacht de jongeren de onderwerpen benaderen.

De voorstellen zullen verder worden uitgewerkt in samenwerking met o.a. JARRMM, de jongerenadviesraad Emmen.

De redactie

De redactie

Redactioneel account voor o.a. persberichten

Meer over De redactie