PvdA deelt zorgen over ontwikkelingen stadsdienst Emmen

Door De fractie op 10 mei 2018
De fractie heeft signalen ontvangen van bezorgde Qbuzz-chauffeurs over de stadsdienst in Emmen. Per 10 december is de stadsdienst ingrijpend gewijzigd, waarbij vooral de lijnen Emmerhout en Angelslo flink zijn getroffen. De reden die Qbuzz hiervoor volgens de chauffeurs heeft gegeven, is de geringe en afnemende belangstelling voor deze lijn.Een groot aantal haltes in vooral de wijk Emmerhout is daarbij komen te vervallen.

De wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het aantal reizigers verder is gedaald tot dramatische niveaus, zo stellen de chauffeurs. Alle reizigers moeten lopen naar de Houtweg – behalve de mensen aan de Laan van het Kinholt. Alleen lijn 42 van en naar Emmer-Compascuum rijdt een stukje Laan van de Bork. Reizigers in de Laan van het Kwekebos moeten lopen naar de Schanswal, of de Houtweg. De Laan van de Iemenhees en het verzorgingshuis De Schans is alleen nog bereikbaar door flinke afstanden te lopen.

De chauffeurs geven aan grote zorgen te hebben over de toekomst van de stadsdienst in Emmen. De PvdA-fractie deelt deze zorg. Als we het gebruik van het openbaar vervoer in Emmen verder willen stimuleren, dan moeten we ervoor zorgen dat het OV letterlijk goed bereikbaar is. Dat doe je niet door stadslijnen alleen maar verder in te krimpen.

De vestigingscommissie van Qbuzz in Emmen heeft voorstellen gedaan om de verbindingen te verbeteren. Een van de voorstellen is om de route van lijn 42 te rijden via de Rondweg, Houtweg, Laan van het Kwekebos, Laan van de Bork en vice versa. Op deze manier wordt het hele noordelijke deel van Emmerhout aangedaan, krijgt verzorgingshuis De Schans weer een goede verbinding, zonder grote loopafstanden én blijft ook de Laan van de Iemenhees een vervoersmogelijkheid houden.

De PvdA neemt deze signalen serieus en zal hierover vragen stellen binnen het gemeentebestuur.