Door op 20 mei 2016

Ton Sleeking verlaat de gemeentepolitiek

Raadslid Ton Sleeking verlaat per 23 mei aanstaande de gemeentepolitiek in Emmen. Per die datum aanvaardt hij een baan in de organisatie van ‘Vierkant voor werk’ en die laat zich niet combineren met het raadslidmaatschap. 

Ton Sleeking heeft zich bijna 20 jaar verdienstelijk gemaakt voor de Emmer politiek. In 1997 trad hij toe tot de gemeenteraad en in 2006 werd hij wethouder voor de Partij van de Arbeid. Een functie die na de raadsverkiezingen van 2014 eindigde. Na zijn wethouderschap werd Sleeking opnieuw lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA.

Fractievoorzitter Raymond Wanders geeft aan dat de fractie zeker de positief kritische blik van Ton Sleeking zeer zal gaan missen. “Zijn gedrevenheid en sociaal bewogenheid maakten hem een zeer waardevol lid van de fractie. Ook de typische invalshoek die hij soms koos, droeg bij aan een evenwichtige besluitvorming in de fractie”, licht Raymond Wanders toe.

Ton Sleeking kijkt met veel plezier terug op zijn periode in de gemeentepolitiek:” Ik heb van jongs af  geleerd dat je talenten krijgt om anderen op welke manier dan ook te kunnen helpen. Ik hoop dat ik dat de afgelopen twintig jaar naar tevredenheid heb gedaan en ik ben er trots op dat ik dat nu op een andere manier mag voortzetten. Ik dank ieder die mij die afgelopen jaren terzijde heeft gestaan en van wie ik mocht leren.”

In zijn functie voor ‘Vierkant voor werk’ gaat Ton Sleeking een bijdrage leveren aan de uitvoering van het plan 900 mensen aan het werk te krijgen in de kansrijke sectoren van de arbeidsmarktregio’s Drenthe en Hardenberg

Guido Rink zal de opengevallen plaats in de fractie van de Partij van de Arbeid innemen.