Door Jan Hulsegge op 19 februari 2014

PvdA tevreden over hulp gemeente bij uitblijven toeslagen

EMMEN – De PvdA in Emmen is tevreden over de hulp die geboden wordt aan gezinnen die in problemen dreigen te komen door het uitblijven van de toeslagen van de belastingdienst. Twee weken geleden vroeg de Partij van de Arbeid het college te inventariseren of ook huishoudens in Emmen gezinnen zijn die getroffen worden door de achterstanden bij de Belastingdienst en zo nodig hulp te bieden.

Raadslid Jan Hulsegge geeft aan dat hij na contact met de gemeente het idee heeft dat adequaat wordt ingegrepen indien noodzakelijk. “Ik heb begrepen van de ambtelijke organisatie dat ook Lefier coulant omgaat met de huishoudens die nog wachten op bijvoorbeeld de huurtoeslag. In de gevallen dat het nodig is, biedt de gemeente ondersteuning”.

De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met de verantwoordelijkheid die wordt genomen door Lefier en de gemeente. “Emmen is een sociale gemeente waarbij we willen voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. De wijze van zowel Lefier als de gemeente in deze zijn hiervan voorbeelden”, aldus Hulsegge.

Jan Hulsegge

Jan Hulsegge

Was raadslid van 2006 – 2014. Borgerbrink 50 7812 NS Emmen Contactpersoon voor de overlegpartners; Emmer-Compascuum Emmer-Erfscheidenveen Foxel/Scholtenskanaal Roswinkel Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Hospice Zuidoost-Drenthe Voorzitter Stichting Etelka Internationale kennisuitwisseling autisme Bestuurslid Stichting Drents monument Bestuurslid Living Industry Emmen Bestuurlid Stichting Fonds Wonen met cultuur voor mensen Bestuurslid Vereniging CGSPW Lid ledenraad Rabobank gemeente Lid Rekenkamercommissie

Meer over Jan Hulsegge