Henk Smit

Emmerhout, Emmerschans

Was raadslid van 2006 – 2014.

Nevenfuncties:

  • Coördinator EHBO Avebe
  • Competitieleider zaalvoetbalvereniging ZOD
  • Voorzitter stuurgroep Buurtbeheer Hout/Schans
  • Redactielid Rooie Draod
  • Vakgroeplid Laan v/h Kwekebos voor de wijkvereniging
  •  Jeugdleider EHS’85
  • Secretaris Wandelstichting Avond-4-Daagse Emmen